Lắt léo chữ nghĩa: Từ 'độ' đến 'đò'

Lắt léo chữ nghĩa: Từ 'độ' đến 'đò'

0
Đò trong giả đòđò trong chèo đò đều là những từ Việt gốc Hán, từ nào cũng bắt nguồn ở một nguyên từ có âm Hán việtđộ nhưng là hai chữ/từ độ khác nhau.
Bìa cuốn 'Dictionarium Annamiticum Lusitanum et Latinum' /// ẢNH: T.L

Lắt léo chữ nghĩa: Xin đừng lý giải kiểu này

5
Đã từng có nhiều lý giải không đúng về nguồn gốc của những từ được Việt hóa từ tiếng Pháp. Chúng tôi xin liệt kê một số từ ra đây với phần in nghiêng là tiếng Pháp.
 /// Ảnh: A.C

Phiên âm còn kém, hiệu khảo chưa đạt

0
Quyển Nhật dụng thường đàm của Phạm Đình Hổ đã được Trần Trọng Dương khảo cứu và công bố dưới nhan đề Khảo cứu từ điển song ngữ Hán Việt - Nhật dụng thường đàm của Phạm Đình Hổ (NXB Văn học, Hà Nội, 2016, ảnh).