Giá iPhone 12 xuống thấp kỷ lục

Giá iPhone 12 xuống thấp kỷ lục

09:14 23/05/2022 0

Những đợt điều chỉnh liên tiếp từ đầu quý 2 đã đưa giá iPhone 12 xuống dưới 16 triệu đồng, mức thấp nhất từng ghi nhận.