Lung linh động Tiên Sơn /// Ảnh: H.M

Lung linh Tiên Sơn

0
Tạo hóa kỳ ảo đã sắp xếp một hang động tuyệt đẹp nằm ngay trên đầu động Phong Nha, lên đến đó lữ khách như lạc vào chốn thần tiên...
Bên trong hang Lèn Hà
 /// ẢNH: C.T.V

Oai hùng hang Lèn Hà

1
Nằm giữa lưng chừng núi, hang Lèn Hà thuộc xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) từng là trung tâm thông tin liên lạc quan trọng trong thời chiến…