Hàng lậu gia tăng ở biên giới Tây Nam

Hàng lậu gia tăng ở biên giới Tây Nam

08:02 15/06/2022 0

Tình trạng buôn lậu, vận chuyển hàng gian, hàng giả diễn ra phức tạp trở lại ở biên giới Tây Nam. Có trường hợp giới buôn lậu thành lập doanh nghiệp, tạo “lớp vỏ bọc” doanh nhân để đối phó với ngành chức năng.