Bên trong hang Lèn Hà
 /// ẢNH: C.T.V

Oai hùng hang Lèn Hà

21:39 18/11/2017 1

Nằm giữa lưng chừng núi, hang Lèn Hà thuộc xã Thanh Hóa, H.Tuyên Hóa (Quảng Bình) từng là trung tâm thông tin liên lạc quan trọng trong thời chiến…