Hứa hẹn thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ cho nước nghèo

Hứa hẹn thuốc điều trị Covid-19 giá rẻ cho nước nghèo

15:10 19/10/2021 0

Một chương trình do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dẫn đầu đang đặt mục tiêu đảm bảo các quốc gia ít điều kiện có thể tiếp cận nguồn thuốc điều trị Covid-19 đối với trường hợp bệnh nhẹ với giá 10 USD/liệu trình.