Chấn chỉnh hoạt động taxi

Chấn chỉnh hoạt động taxi

0
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đình chỉ hoạt động của 6 hãng taxi ở Hà Nội và 1 hãng taxi ở TP.HCM do không đảm bảo điều kiện kinh doanh. Đây được xem là động thái quyết liệt đầu tiên nhằm chấn chỉnh hoạt động taxi vốn bị buông lỏng một thời gian dài.