Phát hiện mới về hành tinh ‘địa ngục’

Phát hiện mới về hành tinh ‘địa ngục’

16:15 10/10/2021 0

Kể từ khi phát hiện sự tồn tại của hành tinh WASP-76b, các nhà thiên văn học biết rằng đây là một thế giới có thể so sánh với địa ngục, nhưng nghiên cứu mới cho thấy thực tế còn nghiêm trọng hơn thế.