Hát bội thất thu

Hát bội thất thu

06:43 12/03/2022 0

Mỗi năm, đến khoảng thời gian này, từ tháng 2 đến tháng 3 âm lịch, là mùa cúng đình, cũng là mùa hát chầu của nghệ thuật hát bội, Nhà hát Nghệ thuật hát bội TP.HCM thường chạy show không kịp. Thế nhưng hai năm nay, vì dịch bệnh nên hát bội thật sự thất thu rất nặng.