hat lo to online

Hát lô tô online né dịch Covid-19

Hát lô tô online né dịch Covid-19

0
Dịch Covid-19 bùng phát, đoàn lô tô Sài Gòn tân thời sáng tạo ra cách hát lô tô online và tương tác qua livestream để cải thiện thu nhập cho các thành viên.