HĐND TP.HCM thực hiện kỳ họp không giấy, tất cả đại biểu dùng iPad

0 Thanh Niên Online

Trên bàn những đại biểu HĐND TP.HCM trong sáng 11.7.2019 không có hoặc có rất ít giấy tờ. Các đại biểu sử dụng iPad được trang bị sẵn để tìm và đọc tài liệu.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm