Kết quả kinh doanh đột phá của HDBank 6 tháng đầu năm 2018

Kết quả kinh doanh đột phá của HDBank 6 tháng đầu năm 2018

0
Hôm nay, HDBank công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018: Lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.063 tỉ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ - tiếp tục đà kinh doanh của giai đoạn tăng trưởng đột phá từ 2017.