Dệt may là ngành đang lo thiếu nguyên liệu do đứt chuỗi cung ứng /// Ảnh Ngọc Thắng

Doanh nghiệp sắp hết nguyên liệu, nguy cơ dừng sản xuất

0
Cục trưởng Cục Công nghiệp cho biết các doanh nghiệp điện tử chỉ còn đủ linh kiện cho sản xuất trong khoảng 1 tháng nữa, còn khối da dày, dệt may cũng chỉ dự trữ nguyên phụ liệu đủ cho sản xuất tới đầu tháng 4.