Ảnh: Ngọc Thắng

Hiến pháp sửa đổi là đảm bảo chính trị - pháp lý vững chắc để vững bước tiến lên trong thời kỳ mới (*)

03:00 09/12/2013 0

Trong không khí trang trọng, vinh dự và đầy trọng trách, 9 giờ 50 ngày 28.11.2013, Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 6 đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi). Đây là một sự kiện chính trị - pháp lý có tính lịch sử, mở ra một thời kỳ mới của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.

Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Hiến pháp sửa đổi

Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực Hiến pháp sửa đổi

17:37 02/12/2013 0

Ngày 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam sửa đổi được thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Không lùi thời hạn thông qua Hiến pháp sửa đổi

Không lùi thời hạn thông qua Hiến pháp sửa đổi

11:53 18/06/2013 0

(TNO) Với đa số phiếu thuận, sáng nay 18.6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013.

Đề nghị hiến định Chủ tịch nước có quyền miễn nhiệm các thành viên Chính phủ

Đề nghị hiến định Chủ tịch nước có quyền miễn nhiệm các thành viên Chính phủ

11:33 15/03/2013 1

(TNO) Trong văn bản góp ý cho Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Bộ Tư pháp tổng hợp, Sở Tư pháp Quảng Ninh kiến nghị cần bổ sung quy định “Chủ tịch nước, trong thời gian QH không họp, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, có quyền miễn nhiệm, cách chức các chức danh của Chính phủ do Chủ tịch nước bổ nhiệm như Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ và báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất”.