‘Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ’ trải qua 31 năm và hơn thế

‘Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ’ trải qua 31 năm và hơn thế

18:00 15/06/2022 0

Nằm trong chuỗi hoạt động vì cộng đồng, Bita’s tiếp tục thực hiện sứ mệnh hiện thực hóa ước mơ của thế hệ tương lai. Hơn nữa “Giày học đường - Tiếp bước tài năng trẻ” còn đem tới nhiều niềm vui, lan tỏa các giá trị tích cực đến cộng đồng và thể hiện sự quan tâm đặc biệt từ Bita’s đến thế hệ trẻ.