Kéo vốn tư nhân về TP.HCM

Kéo vốn tư nhân về TP.HCM

06:49 24/06/2022 0

Với danh sách gần 200 dự án, nhu cầu vốn cần huy động lên tới gần 43 tỉ USD, TP.HCM cần thay đổi về cơ chế, chính sách, thủ tục để thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia.