Khi dịch vụ công quá tải

Khi dịch vụ công quá tải

06:03 03/07/2022 0

'Ứ đọng' nhu cầu xuất cảnh suốt thời gian dài dịch bệnh kết hợp với kế hoạch thay đổi mẫu hộ chiếu của cơ quan chức năng khiến dịch vụ công cấp hộ chiếu rơi vào cảnh quá tải cục bộ.