“Bom nước” treo trên đầu người dân

“Bom nước” treo trên đầu người dân

0
Thời gian gần đây, nhiều người dân H.Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hết sức bức xúc trước việc UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép cho một doanh nghiệp đầu tư xây dựng hồ chứa nước Thầu Dầu - Khe Luỹ. Một dự án mà theo nhiều chuyên gia thuỷ lợi là hoàn toàn không có tính khả thi.