ho hai ha

Bà Hồ Hải Hà (giữa) cung tiến sắc phong về đình làng Khê Lôi, TP.Phủ Lý, Hà Nam - Ảnh: N.V.C.C

Người đàn bà tặng trả... sắc phong

2
Bà Hồ Hải Hà đã truy tìm địa danh cùng với nhóm Tâm Phát dựa vào tên trên sắc phong nhóm đang giữ, rồi đi tìm các làng bị mất sắc phong để trả lại món đồ quý ấy cho họ.