Chỉ tiếp nhận hồ sơ điện tử với nhóm thức ăn chăn nuôi trong nước

Chỉ tiếp nhận hồ sơ điện tử với nhóm thức ăn chăn nuôi trong nước

0
Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT) vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi (TĂCN) tại VN, thông báo kể từ 15.2 Cục không tiếp nhận hồ sơ bản giấy thông thường mà chỉ tiếp nhận hồ sơ điện tử đối với nhóm thủ tục TĂCN sản xuất trong nước tại địa chỉ tên miền duy nhất https://dvc.mard.gov.vn.