UBND Q.1 là đơn vị duy nhất ở TP.HCM không có hồ sơ hành chính bị trễ hẹn.  /// Ảnh: Diệp Đức Minh

‘Công phá’ sức ì công chức

4
TP.HCM đang triển khai quy trình liên thông điện tử giữa các sở ngành, quận, huyện nhằm tránh việc trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ hành chính của người dân, doanh nghiệp.