Sự giống nhau kỳ lạ giữa ngai vàng triều Nguyễn và vương quốc Lưu Cầu (Nhật Bản)

Sự giống nhau kỳ lạ giữa ngai vàng triều Nguyễn và vương quốc Lưu Cầu (Nhật Bản)

07:30 29/05/2022 2

Lưu Cầu (Nhật Bản), một vương quốc thống trị phần lớn quần đảo Ryukyu từ thế kỷ 15, và đến năm 1879 thì được sáp nhập vào đất nước mặt trời mọc. Nhờ nguồn của bạn Hoàng Phước Lộc, phát hiện chiếc ngai vàng của triều Nguyễn (VN) và chiếc ngai vàng của vương quốc Lưu Cầu không rõ cơ duyên nào lại có sự giống nhau đến kỳ lạ.

Giải mã hình hoa trên trống đồng Thanh Hóa

Giải mã hình hoa trên trống đồng Thanh Hóa

07:17 03/03/2022 1

Hiện nay tỉnh Thanh Hóa là nơi tìm được số lượng trống đồng nhiều nhất so với các nơi, trong đó có những nhóm trống đẹp nhất, có niên đại xưa nhất đến những trống muộn, chuyển tiếp sang các loại trống sau Đông Sơn.