Sinh viên chế tạo thuốc trừ sâu từ hạt bình bát

Sinh viên chế tạo thuốc trừ sâu từ hạt bình bát

07:01 03/04/2022 0

Bình bát là một trong những loại cây thích ứng với biến đổi khí hậu , thích nghi với môi trường sống khác nhau; dược liệu có thể tận dụng được từ lá, thân, rễ, trái, hạt nhưng chưa được quan tâm sử dụng nhiều trong sản xuất nông nghiệp.