/// Ảnh minh họa: Shutterstock

Công dụng của hoa hòe

10:23 11/09/2016 0

Tôi 40 tuổi, bị bệnh trĩ, đại tiện ra máu. Tôi nghe nói có thể dùng hoa hòe chữa bệnh này. Nhờ nhà chuyên môn hướng dẫn tôi cách sử dụng. Xin cảm ơn! (nguyenthanh76@...)