/// ẢNH: ĐỨC NHẬT

Cây vườn nhà tươi tốt quá

09:41 12/02/2021 0

Ngày 29 Tết, như thường lệ, gia đình tôi lại về quê chuẩn bị giỗ bà nội các cháu. Năm nay, buổi sáng đi viếng mộ ông bà trời hơi u ám, có mưa nhẹ, nhưng mọi việc vẫn trôi chảy.