Muốn xem dấu chân... khủng long thì đi đâu?

Muốn xem dấu chân... khủng long thì đi đâu?

09:07 14/07/2017 0

Bức tường đá vôi 100 mét ở công viên Crestasico, Bolivia, in hàng ngàn dấu chân của nhiều loại khủng long được chính thức trình lên tổ chức UNESCO xem xét công nhận di sản.