hoan chien tranh thuong mai

Mỹ - Trung tạm hoãn chiến tranh thương mại

Mỹ - Trung tạm hoãn chiến tranh thương mại

0
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin ngày 20.5 trả lời Fox News rằng Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tạm ngưng các đe dọa áp dụng nhiều mức thuế lên hàng hóa hai bên và đang gấp rút bàn thảo hiệp ước thương mại song phương.