Hoàn thành sửa chữa lớn tại Đức Phổ

0

Đến ngày 28.6, PC Quảng Ngãi đã hoàn thành thi công công trình sửa chữa lớn năm 2019 khu vực lưới điện Điện lực Đức Phổ quản lý.

Hoàn thành sửa chữa lớn tại Đức Phổ

Khối lượng thực hiện gồm: Thay 6,385 km đường dây trung áp (ảnh), 6 vị trí cột đường dây trung áp, 7 tủ điện tại trạm biến áp, 11 chụp đầu cột, 14 bộ xà trung áp, 11 bộ xà hạ áp, 147 bộ dây néo trung hạ áp…

Tổng vốn đầu tư của công trình là 1,6 tỉ đồng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

GSK thành lập Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam

GSK thành lập Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam

GSK, một trong những công ty chăm sóc sức khỏe dựa trên nghiên cứu phát triển hàng đầu của Anh, vừa qua đã ra mắt pháp nhân mới tại Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam (gọi tắt là GSK Việt Nam).