Chương trình ưu đãi được áp dụng cho cả ba thành viên dòng Galaxy S20  /// Ảnh: AFP

Samsung hoàn tiền 50% cho dòng Galaxy S20

12:19 02/04/2020 3

Chương trình trao đổi của Samsung thường khá hào phóng so với các thương hiệu Android khác, nhưng sáng kiến mới thậm chí còn hấp dẫn hơn nữa.