Người biểu tình vẫn tập trung trên đường phố ngày 17.6 /// AFP

Tình hình Hồng Kông chưa dịu

07:43 18/06/2019 0

Đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đối diện áp lực lớn khi phe phản đối dự luật dẫn độ đòi bà từ chức.

Những người trẻ ở Hồng Kông

Những người trẻ ở Hồng Kông

11:30 12/04/2016 3

Nhiều người như cô thấy Hồng Kông không còn của người Hồng Kông, kể từ vài năm trước. “Hồng Kông đang bị kiểm soát. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra. Chúng tôi muốn kết thúc nó”.