Làm giàu nhờ trồng bông súng

Làm giàu nhờ trồng bông súng

14:11 04/09/2017 0

Nhà có 5 người, gồm vợ chồng và 3 con gái, làm tới 18 công ruộng nhưng năm nào cũng bị thiếu ăn. Từ năm 2002, ông Toàn quyết định bỏ lúa, chuyển sang trồng thử bông súng