PC Gia Lai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

PC Gia Lai thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

17:41 25/12/2019 0

Toàn thể CBCNV Công ty Điện lực (PC) Gia Lai hằng tháng góp mỗi người 15.000 đồng vào quỹ để hỗ trợ các chương trình từ thiện, xã hội (ảnh) với tổng số tiền hơn 72 triệu đồng.