Từ trong di cảo của học giả Vương Hồng Sển

Từ trong di cảo của học giả Vương Hồng Sển

07:30 08/05/2022 2

Không chỉ là một nhà văn hóa, học giả, người sưu tập cổ ngoạn nổi tiếng…, cuộc đời “ngang dọc” của Vương Hồng Sển vẫn còn nhiều góc ẩn khuất mà qua tác phẩm Chuyện cũ ở Sốc-Trăng 2 (do NXB Trẻ vừa ấn hành), nhiều câu chuyện lần đầu tiên được tiết lộ từ những trang di cảo vô giá ông đã để lại cho đời…