Học sinh có được nghỉ tết sớm?

Học sinh có được nghỉ tết sớm?

05:48 21/01/2022 0

Vừa kết thúc kiểm tra học kỳ 1, học sinh bước ngay vào chương trình học kỳ 2, không có những hoạt động ngoại khóa cũng như lễ hội mùa xuân, khác hẳn so với những năm trước.