hoc sinh vao nha nghi

Phát tán clip học sinh vào nhà nghỉ gây tổn thương cho trẻ

Phát tán clip học sinh vào nhà nghỉ gây tổn thương cho trẻ

4
Ở tuổi 14, hành vi của các em mang tính tự phát, rất cần được giáo dục định hướng. Khi những hình ảnh trong nhà nghỉ bị phát tán, các em sẽ bị tổn thương, xấu hổ trước xã hội, GS-TS Tâm lý Vũ Gia Hiền nói.