Học sinh sinh hoạt tại câu lạc bộ bóng rổ định kỳ vào mỗi thứ bảy

Môi trường rèn luyện thể chất lý tưởng tại Asian School

0
Trường Quốc tế Á Châu (Asian School) chú trọng phát triển các hoạt động rèn luyện thể chất như một nền tảng hỗ trợ, thúc đẩy tiềm năng của học sinh nhằm hướng đến xây dựng môi trường giáo dục cân bằng và toàn diện.