Tặng xe đạp

Tặng xe đạp

23:22 07/11/2011 0

Hôm qua 7.11, Hội Khuyến học H.Thăng Bình (Quảng Nam) trao 25 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, học giỏi của 5 xã: Bình Trị, Bình Lãnh, Bình Định Bắc, Bình Định Nam và Bình Quý.