Dẫn lối cho thanh niên trên... thế giới phẳng

Dẫn lối cho thanh niên trên... thế giới phẳng

0
Chị Cao Hải Vân, một trong những gương mặt trẻ tiêu biểu của Quảng Trị, trả lời phỏng vấn với PV Thanh Niên xung quanh câu chuyện giúp người trẻ thời hội nhập.