hoi nghi bien dong

Cảnh sát biển Việt Nam tuần tra ở Biển Đông, phía trước là tàu hải cảnh của Trung Quốc  /// Ảnh: Hoàng Sơn

Thúc đẩy vai trò của ASEAN trong vấn đề Biển Đông

0
Trong bối cảnh Trung Quốc vẫn tiếp tục gây lo ngại trên Biển Đông và tương lai chính sách 'xoay trục' của Mỹ còn chưa rõ ràng, vai trò trung tâm của ASEAN trong việc quản lý tranh chấp ở Biển Đông phải được đẩy mạnh
Ông Kurt Campbell phát biểu trước các cử tọa trong hội nghị - Ảnh: CSIS

Hội nghị biển Đông tại Washington

0
Hôm qua, Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ tổ chức Hội nghị “Biển Đông và châu Á - Thái Bình Dương trong chuyển đổi: Khám phá những chọn lựa giải quyết tranh chấp”.
Đấu tranh chủ quyền hiệu quả

Đấu tranh chủ quyền hiệu quả

0
Vào ngày 27 và 28.6 tới, Viện Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) của Mỹ dự kiến tổ chức Hội nghị “Biển Đông và châu Á - Thái Bình Dương trong chuyển đổi: Khám phá những chọn lựa quản lý tranh chấp” tại Washington.