Chúng ta không chọn bên mà chọn lẽ phải

Chúng ta không chọn bên mà chọn lẽ phải

07:08 16/12/2021 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam kiên định với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; là bạn tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.