Hội nghị T.Ư 13: Xem xét 226 nhân sự giới thiệu T.Ư khóa mới

0 Thanh Niên Online

Bộ Chính trị trình T.Ư kết quả giới thiệu 226 nhân sự tham gia T.Ư khóa XIII tại Hội nghị T.Ư 13 khai mạc sáng nay, 5.10.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị sáng nay, 5.10 /// Ảnh Nhật Bắc
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị sáng nay, 5.10
Ảnh Nhật Bắc

Sáng 5.10, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Theo chương trình, Hội nghị T.Ư lần thứ 13 sẽ bàn về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; tiếp tục hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác nhân sự T.Ư khóa XIII; và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu một số vấn đề cần tập trung thảo luận, xem xét, quyết định tại hội nghị lần này.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị T.Ư dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta từ đầu năm đến nay và dự báo cả năm 2020; chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Hội nghị T.Ư 13: Xem xét 226 nhân sự giới thiệu T.Ư khóa mới - ảnh 1

Hội nghị T.Ư 13 xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có công tác nhân sự

Ảnh Nhật Bắc

Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần nghiên cứu, phân tích kỹ lưỡng, dự báo có cơ sở khoa học về tình hình những tháng cuối năm 2020 và các năm 2021, 2022; đánh giá đúng kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu năm 2020, kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; đồng thời, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần tập trung ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo; dự báo hết các tình huống để chuẩn bị các phương án đối phó phù hợp, kể cả trong tình huống xấu nhất.

Lấy ý kiến nhân dân các văn kiện Đại hội XIII vào trung tuần tháng 10

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho hay, từ sau Hội nghị T.Ư 11 (tháng 10.2019) đến nay, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã được gửi, lấy ý kiến đóng góp qua đại hội đảng bộ cấp cơ sở; đại hội cấp huyện, cấp tỉnh và tương đương đúng kế hoạch đề ra; tiếp tục gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân vào khoảng giữa tháng 10 này.

Sau đó, các tiểu ban tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp và các tổ chức, cá nhân để hoàn thiện, trình Bộ Chính trị và T.Ư xem xét hoàn chỉnh các văn kiện và hoàn tất việc chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Thời gian qua, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các tiểu ban khẩn trương nghiên cứu cập nhật tình hình mới, tiếp thu các ý kiến đóng góp xác đáng, bước đầu thu nhận được từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở, một số tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện trình Hội nghị T.Ư lần này xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Hội nghị T.Ư 13: Xem xét 226 nhân sự giới thiệu T.Ư khóa mới - ảnh 2

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự hội nghị

Ảnh Nhật Bắc

Tại hội nghị lần này, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu T.Ư dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào các dự thảo mới và tờ trình, nhất là những vấn đề còn có ý kiến khác nhau; chú ý đến những nội dung bổ sung, sửa đổi; bảo đảm sự phù hợp, nhất quán về nội dung, trước hết là những nội dung mới được bổ sung, điều chỉnh lần này giữa các văn kiện theo đúng nguyên tắc: Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm; các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu, phải đồng bộ, thống nhất.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị T.Ư xem xét thông qua nội dung dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng để gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội khóa 14, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, dự kiến vào trung tuần tháng 10 này.

4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch T.Ư khóa XIII

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng cho hay, từ cuối tháng 12.2018 đến tháng 9.2020, để chuẩn bị nguồn nhân sự cho Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, sau khi Ban Chấp hành T.Ư cho ý kiến, trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã 4 lần phê duyệt nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII với tổng số 227 người.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng đã chỉ đạo mở 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho các vị được quy hoạch Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.

Tháng 7.2020, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã gửi thư đến các ủy viên T.Ư khoá XII, đề nghị từng nhân sự đề xuất ý kiến về cá nhân mình và giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn, điều kiện để thay thế mình.

Trên cơ sở đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, Bộ Chính trị đã họp thông qua cơ cấu và nguồn nhân sự để giới thiệu tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII. Căn cứ quyết định của Bộ Chính trị, Tiểu ban Nhân sự đã thông báo cho các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức việc giới thiệu nhân sự.

Hội nghị T.Ư 13: Xem xét 226 nhân sự giới thiệu T.Ư khóa mới - ảnh 3

Hội nghị T.Ư 13 sẽ xem xét nhân sự tham gia T.Ư khóa mới

Ảnh Nhật Bắc

Tính đến ngày 20.8, đã có 116/116 địa phương, cơ quan, đơn vị giới thiệu 119 ủy viên T.Ư khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) tái cử Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII; 107 người lần đầu tham gia ủy viên chính thức và 44 người tham gia ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII.

Việc tổ chức lấy phiếu giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư đã được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, cơ bản bảo đảm tiến độ, đúng quy trình, hướng dẫn của Tiểu ban Nhân sự. Tiểu ban Nhân sự đã chỉ đạo 10 cơ quan chức năng và địa phương liên quan (Ban Tổ chức T.Ư, Ủy ban Kiểm tra T.Ư, Ban Nội chính T.Ư, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ T.Ư, Đảng uỷ Công an T.Ư, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM) tiến hành thẩm định, kiểm tra, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện đối với các nhân sự đã được giới thiệu (bao gồm nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu).

Trên cơ sở phương hướng và quy trình công tác nhân sự đã được T.Ư thông qua, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách khách quan, công tâm, toàn diện, thảo luận kỹ lưỡng dự kiến danh sách giới thiệu ứng cử Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Bộ Chính trị trình T.Ư kết quả giới thiệu nhân sự của các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc T.Ư và ý kiến của Bộ Chính trị về các nhân sự được giới thiệu. Đồng thời, tại hội nghị này, Bộ Chính trị báo cáo Ban Chấp hành T.Ư về nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII (bao gồm danh sách tái cử và danh sách tham gia lần đầu).

Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban Chấp hành T.Ư trên các địa bàn, lĩnh vực công tác; đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của T.Ư và địa phương, nhất là ở những lĩnh vực trọng yếu, địa bàn phức tạp, trọng điểm; đồng thời, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng trước mắt cũng như lâu dài.

Khi xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự phải căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng; phẩm chất, năng lực, uy tín của cán bộ là chính, nhưng cũng cần quan tâm, chú ý đến cơ cấu hợp lý, cân đối giữa các địa bàn, lĩnh vực công tác và các khối; giữa T.Ư và địa phương; cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và yếu tố vùng miền hợp lý...

Tuy nhiên, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp tiêu chuẩn; bảo đảm dân chủ, công bằng, công tâm, khách quan, minh bạch; kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong quá trình thực hiện công tác nhân sự, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, công tác nhân sự Ban Chấp hành T.Ư là công việc vô cùng hệ trọng. Ban Chấp hành T.Ư cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát phương hướng và quy trình công tác nhân sự, nghiên cứu kỹ danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành T.Ư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư khóa XIII để thảo luận, cân nhắc, lựa chọn kỹ lưỡng.

Căn cứ vào kết quả Hội nghị T.Ư lần này cũng như ý kiến góp ý của T.Ư, Bộ Chính trị sẽ chỉ đạo việc tiếp tục chuẩn bị, xem xét, bổ sung hoàn thiện các phương án về nhân sự, bảo đảm đủ về số lượng, đúng về tiêu chuẩn, chất lượng và hoàn chỉnh các hồ sơ để báo cáo T.Ư xem xét, quyết định thông qua trước khi trình Đại hội XIII của Đảng.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm