Bắt mạch văn hóa

Bắt mạch văn hóa

10:21 25/11/2021 0

Bác Hồ nói, “hiền dữ phải đâu là định sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên”. Điều này đáng được chúng ta chiêm nghiệm trong cuộc sống hôm nay.