Thu hồi hàng trăm hối phiếu giả có nguồn gốc từ Trung Quốc

Thu hồi hàng trăm hối phiếu giả có nguồn gốc từ Trung Quốc

18:49 02/08/2012 0

(TNO) Ngày 2.8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Đồng Nai thu hồi 140 tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu euro, 18 tờ hối phiếu mệnh giá 10.000 USD và 2 tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu USD vì đã bị làm giả nhằm mục đích lừa đảo.