Microsoft hợp tác Samsung phát triển HoloLens 3

Microsoft hợp tác Samsung phát triển HoloLens 3

21:51 08/12/2021 1

Samsung dự kiến sẽ hợp tác với Microsoft về dự án thực tế tăng cường HoloLens và hai công ty cùng nhau làm việc trên thế hệ tai nghe thực tế ảo (VR) tiếp theo trong ít nhất hai năm.