Hơn 81% công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Tư pháp Lâm Đồng

0 Thanh Niên

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng (giai đoạn 2014 - 2016).

Hơn 81% công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Sở Tư pháp Lâm Đồng

Ngày 12.4, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với Giám đốc Sở Tư pháp Lâm Đồng (giai đoạn 2014 - 2016).

Theo đó, Thanh tra đã phát hiện tại Sở Tư pháp, công chức giữ vai trò lãnh đạo, quản lý là 26, chiếm tỷ lệ đến 81,25% trong tổng số công chức của Sở và chiếm tỷ lệ 63,4% trong tổng số công chức, người lao động đang làm việc tại Sở. Giám đốc Sở còn sắp xếp, tổ chức của 2 phòng chuyên môn thuộc Sở: Thanh tra Sở (có 2 người), Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (có 3 người), nhưng tất cả đều là trưởng phòng và phó phòng mà không có các công chức khác.

Ngoài ra, trong công tác tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn… vẫn còn nhiều tồn tại, chưa đúng quy định.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm