hong kong hon loan

Nhiều nghị viên bỏ ra ngoài sau khi cơ quan lập pháp Hồng Kông vừa họp được 19 phút ngày 19.10 /// AFP

Nghị trường Hồng Kông hỗn loạn

0
Ngày 19.10, nghị trường Hồng Kông một phen hỗn loạn sau khi nhiều dân biểu ủng hộ Trung Quốc đại lục bỏ ra ngoài để phản đối buổi tuyên thệ lại của 2 tân nghị viên Du Huệ Trinh, 25 tuổi, và Lương Tụng Hằng, 31 tuổi.