Dân không phải là cái mỏ

Dân không phải là cái mỏ

0
Hầu hết mọi người sau khi nghe đề xuất đánh thuế thu nhập tiền gửi tiết kiệm từ 500 triệu đồng trở lên của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đều có chung một "quy trình" cảm xúc là phì cười, nổi giận rồi "lao" vào phân tích đúng- sai. Riêng tôi, ngoài những cảm xúc trên lại thấy lo lo.