Cần sớm có quy định về giam giữ người chuyển giới!

Cần sớm có quy định về giam giữ người chuyển giới!

0
Người chuyển giới, nhất là tự chuyển giới mà chưa được công nhận giới tính mới thì vấn đề giam giữ sẽ như thế nào, giam giữ theo giới đã khai sinh hay theo giới tính mới đang được đặt ra, đặc biệt sau vụ "hot girl" chuyển giới Trâm Anh bị giam giữ.