Sức sống mới nơi non nước xứ Mường

Sức sống mới nơi non nước xứ Mường

12:48 18/02/2022 0

Hòa Bình giờ đã đổi thay nhiều ở những nơi rẻo cao, núi sâu, người Mường cùng đồng bào các dân tộc Tày, Thái, Dao, Mông dần vượt qua nghèo đói, bừng bừng khí thế phát triển kinh tế với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội.

Oái oăm chuyện ông Ngô Văn Tuấn ở Thanh Hóa

Oái oăm chuyện ông Ngô Văn Tuấn ở Thanh Hóa

07:38 30/12/2019 78

Ông Ngô Văn Tuấn từng bị cách chức vì những sai phạm khi còn làm Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa, trong đó có việc “nâng đỡ không trong sáng” bà Trần Vũ Quỳnh Anh.