Những hướng đi nào cho học sinh sau THCS?

Những hướng đi nào cho học sinh sau THCS?

06:03 15/06/2022 0

Kết thúc bậc học THCS, học sinh lựa chọn con đường nào: tiếp tục học văn hóa hay học nghề? Đây là vấn đề có tính bước ngoặt cho tương lai nên cần tư vấn, cân nhắc dựa vào năng lực học tập, điều kiện của mỗi học sinh.